CIJENE INDIVIDUALNIH ONLINE TEČAJEVA:

VRSTA TEČAJA :  

TRAJANJE

ŠK.SATA

 

PAKET OD 10 SATI PAKET OD 20 SATI PAKET OD 30 SATI
OPĆI ENGLESKI (individualni/online)   45′  

210,00 eur

(21,00 eur/sat)

400,00 eur

(20,00 eur/sat)

570,00 eur

(19,00 eur/sat)

OPĆI POSLOVNI TEČAJ(individualni/online)   45′   210,00 eur 400,00 eur 570,00 eur
PRIPREMA ZA MATURU (individualni/online)   45′   210,00 eur 400,00 eur 570,00 eur
PRIPREME ZA ESOL/IELTS ISPITE (individualni/online)   45′   230,00 eur 440,00 eur 630,00 eur
PREZENTACIJSKE VJEŠTINE (individualni/online)   45′  

230,00 eur

(23,00 eur/sat)

440,00 eur

(22,00 eur/sat)

630,00 eur

(21,00 eur/sat)

CROATIAN FOR FOREIGNERS (individualni/online)   45′   230,00 eur 440,00 eur 630,00 eur

DUALNI TEČAJ (TEČAJ U PARU)

  45′

 

300,00 eur

(16,00 eur osobi)

560,00 eur

(15,00 eur po osobi)

780,00 eur

(14,00 eur po osobi)

UVJETI POHAĐANJA TEČAJA:

Dostupna je opcija pohađanja satova u trajanju od 60′. U tom slučaju se gore navedene cijene preračunavaju uzimajući u obzir uvećanu minutažu.

Paketi od 20 i 30 sati su dostupni isključivo za tempo pohađanja tečaja od 2 ili više školskih sati tjedno. Za opciju od jednog 45′ ili 60′ sata tjedno je dostupna opcija  paketa od 10 školskih sati.

Cijene za pakete se odnose na plaćanje iznosa u cijelosti unaprijed. Paketi ne odražavaju duljinu trajanja tečaja, već predstavljaju način plaćanja. Trajanje tečaja se određuje u dogovoru s klijentom, ovisno o individualnim potrebama.

Individualni tečaj održava se u unaprijed dogovorenim terminima. Eventualni izostanak potrebno je najaviti minimalno 48h ranije u protivnom se sat smatra održanim. U slučaju bolesti, individualni tečaj neće se smatrati održanim (za rok kraći od 48h), ako polaznik svoj izostanak opravda uvidom u liječničku potvrdu o nesposobnosti za rad.

KREDA obrt za poduku i prevođenje je dužan polazniku omogućiti pohađanje nastave u ugovorenom terminu. Ako iz opravdanih razloga nastava ne bi bila održana organizator se obvezuje osigurati termin za odradu  propuštenog sata.

U slučaju da je satu dualnog tečaja u mogućnosti prisustvovati samo jedan polaznik, tečaj se redovno održava u uobičajenom terminu (uz naknadno slanje svih potrebnih materijala polazniku koji je izostao sa sata).

 

Važno!

Ako nas kontaktirate, u sljedećih nekoliko dana provjerite mapu ‘promocije’ (ili mapu ‘spam’) za slučaj da vaš poslužitelj naš mail preusmjeri tamo.  

Pošaljite upit: