NAŠE CIJENE:

VRSTA TEČAJA : BR.SATI TRAJANJE CIJENA PAKET OD 10 SATI PAKET OD 20 SATI PAKET OD 30 SATI
OPĆI ENGLESKI (online) 1 45′ 20,00 eur

190,00 eur

(19,00 eur/sat)

360,00 eur

(18,00 eur/sat)

510,00 eur

(17,00 eur/sat)

POSLOVNI/ IT TEČAJ(online) 1 45′ 20,00 eur 190,00 eur 360,00 eur 510,00 eur
PRIPREMA ZA MATURU (online) 1 45′ 20,00 eur 190,00 eur 360,00 eur 510,00 eur
PRIPREME ZA ESOL/IELTS ISPITE (online) 1 45′ 20,00 eur 190,00 eur 360,00 eur 510,00 eur
PREZENTACIJSKE VJEŠTINE (online) 1 45′  22,00 eur

210,00 eur

(21 eur/sat)

400,00 eur

(20 eur/sat)

570,00 eur

(19,00 eur/sat)

CROATIAN FOR FOREIGNERS (online) 1 45′  22,00 eur 210,00 eur 400,00 eur 570,00 eur

DUALNI TEČAJ (TEČAJ U PARU)***

1 45′

 32,00 eur

(16,00 eur po osobi)

300,00 eur

(15,00 eur osobi)

560,00 eur

(14,00 eur po osobi)

780,00 eur

(13,00 eur po osobi)

Cjenik stupa na snagu 15.kolovoza 2022. Do 1.siječnja 2023.g plaćanje se vrši u kunama prema fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Cijene za pakete se odnose na plaćanje iznosa u cijelosti unaprijed.

* Individualni tečaj održava se u unaprijed dogovorenim terminima. Eventualni izostanak potrebno je najaviti minimalno 48h ranije u protivnom se sat smatra održanim. U slučaju bolesti, individualni tečaj neće se smatrati održanim niti nakon što prođe 48h, ako polaznik svoj izostanak opravda uvidom u liječničku potvrdu o nesposobnosti za rad.

** KREDA obrt za poduku i prevođenje je dužan polazniku omogućiti pohađanje nastave u ugovorenom terminu. Ako iz opravdanih razloga nastava ne bi bila održana organizator se obvezuje osigurati termin za odradu  propuštenog sata.

*** U slučaju da je satu u mogućnosti prisustvovati samo jedan polaznik tečaj se održava u uobičajenom terminu (uz naknadno slanje svih potrebnih materijala polazniku koji je izostao sa sata).

 

Važno!

Ako nas kontaktirate, u sljedećih nekoliko dana provjerite mapu ‘promocije’ (ili mapu ‘spam’) za slučaj da vaš poslužitelj naš mail preusmjeri tamo.  

Pošaljite upit: