KREDA- poduka engleskog jezika je osnovana s ciljem poboljšavanja iskustva učenja engleskog jezika na način da se svakome pruži pristup profesionalnoj poduci bez  obzira na to gdje se nalazili. 

Tečajevi putem interneta već cijelo desetljeće polako, ali sigurno, uvode poduku stranih jezika u 21.stoljeće, a korisnicima pružaju mogućnost usvajanja novih znanja iz udobnosti vlastitog doma ili ureda.

Osnivačica KREDE, prof. Mihajla Ćavar Portolan, diplomirala je engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2006. godine i ima dugogodišnje iskustvo u direktnoj poduci te niz održanih radionica i stručnih usavršavanja iza sebe. Trenutačno je na doktorskomu studiju Glotodidaktike Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

S KREDOM također surađuju i drugi profesori engleskog jezika sa sveučilišnom diplomom i bogatim iskustvom u nastavi, a svi online tečajevi usklađeni su sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (European Common Framework for Languages).

 

KONTAKT:

info@kreda.com.hr

tel: 099/ 658 2046

 

Kontaktirajte nas:

   

   

   

   

  PODACI O OBRTU:

  obrtnik: Mihajla Ćavar Portolan

  MBS: 98098691

  sjedište: Voltino 8, 10 000 Zagreb